Adverteren

Totaal kan Wolves Advertising 10 leesportefeuille bedrijven inschakelen met een totaal aantal abonnee aantal van ongeveer 80.000 abonnees

De mogelijkheden van inschakeling bestaan uit:

  • het adverteren op een omslag van een blad
  • het meehechten van een folder om een blad
  • het los bijsluiten van folders/brochures
  • sampling
  • testmarkten / sales promotion
  • verspreiden van folders, samples of displays via openbare gelegenheden
  • autoreclame, door middel van stickers op de bezorgauto

Bij inschakeling van bovengenoemde mogelijkheden verricht Wolves Advertising hiervoor de volledige handling, zoals verspreiding onder de genoemde bedrijven.
Volens het EIM onderzoek dat in opdracht van de NOTU in mei 1998 werd gehouden bestaat het gemiddelde gezin dat geabonneerd is op een leesportefeuille uit 3,8 personen.
Dat betekent dus een klein 320.000 contacten
Hierin zijn nog niet opgenomen de contacten voortvloeiend uit het aantal openbare gelegenheden zoals: kappers, wachtkamers artsen, hotels, restaurants, ziekenhuizen, kantines, cafe’s, snackbars, sportscholen e.d.
Tevens zijn er een aanzienlijk aantal “meelezers” als buren, familieleden, van de abonnee, die niet in bovenstaande aantallen zijn verwerkt.
De leesportefeuille abonnee besteed gemiddeld   € 300,- per jaar aan hun leesplezier, hetgeen op een meer dan gemiddelde koopkracht duidt

Wolves Advertising werkt alleen met die leesportefeuille bedrijven die aan de door ons gestelde kwaliteitseisen voldoen.