Sampling/bijsluiten

Los Bijsluiten Samples:

Een test of introductie van een nieuw product of monster verspreidt via de leesmap. Deze wordt persoonlijk overhandigd door de bezorger in/bij de leesmapbij de abonnee thuis.

Een andere mogelijkheid is om samplingmateriaal of zelfs display alleen te verspreiden bij openbare gelegenheden dit zijn ongeveer 20.000 adressen over heel Nederland (20% van het totaal aantal abonnees).
1 of meerdere displays of samples worden dan alleen afgegeven bij abonnees als: Kappers, wachtkamers artsen/tandartsen, hotels, restaurants, snackbars, cafés, bedrijfskantines, sauna’s, sportscholen, ziekenhuizen e.d.

Hierbij moet aangetekend worden dat de mogelijkheid bestaat dat er op één abonnee adres meerdere mappen worden afgegeven.

Met de volgende verdeling in percentages:
Kapsalons 33 % Wachtkamers artsen/tandartsen 13 %
Restaurants 6 % Bedrijfskantines 4 %
Hotels 5 % wachtruimtes bedrijven 6 %
Cafés en snackbars 10 % ziekenhuizen e.d. 7 %
Sportscholen 9 %
Sauna’s en schoonheidsinstituten 7 %

Lees hier de uitgebreide doelgroep analyse van de leesportefeuille consument

Tevens zijn er een aantal selectie mogelijkheden te bedenken om tot een zo gunstig mogelijk verspreidingskanaal te komen.

  • op plaats
  • op provincie of regio
  • op huishouden (alleen gezinnen, dus geen kappers, wachtkamers e.d.)
  • alleen die abonnees die in het bezit zijn van een hond of kat
  • alleen die abonnees die de duurste leesmap hebben (de VIP map)
  • op type woning (alle flatgebouwen uitsluiten)
  • of een andere selectie mogelijkheid door u aan te geven