Disclaimer

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Wolves Advertising u op het volgende: De website www.wolves-advertising.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Wolves Advertising. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wolves Advertising. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door Wolves Advertising met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wolves Advertising behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Wolves Advertising alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Wolves Advertising niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Wolves Advertising, welke geen eigendom zijn van Wolves Advertising, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Wolves Advertising uiterst selectief is bij het verwijzen naar, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Wolves Advertising worden onderhouden, wordt afgewezen.

Wolves Advertising sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.